VI STÖDER


Vi kommer till dig och tillsammans hittar vi lösningen för dina idee´r för framtiden.

Konsumentbeteendets betydelse för handeln blir alltmer av-görande vid etableringen och vårt arbete kan bli en av pussel-bitarna i ditt företag eller kommuns lösningar


Rädda Bina Nu.


Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen,  pollinerads

idag och till största delen av bin.

Hjälp oss i vårt arbete för bina, genom att ge en gåva eller kontakta din lokala Biodlare om Du kan tänka dig att upplåta en plats för ett bisamhälle


Kontakta,

www.naturskyddsföreningen.se

"Vad ska vi satsa på"

Stora förändringar möter oss iframtiden.

Väderleksförhållanden kräver bättre uteserveringar.

Nya idee´r om butiker kommer.

Uppdatera dig med våra utväderingar om hur du ska kunna möta utmaningarna.


Oavsätt om det gäller läge i centrum eller  i köpcentrum.UF - Företag

Vi coachar samt är rådgivare till studenterna i sin utbildning, att få en inblick i näringslivet såsom att starta och driva eget företag.

   

Malmö     Landskrona    Helsingborg

              Ängelholm    Halmstad